Warunki &

WARUNKI I WARUNKI

Name

---

Name

PRZEGLĄD

Name

Strona ta jest obsługiwana przez LUNO FASHION LIMITED.W całej witrynie znajdują się terminy «communications »communications«; »communications«, »communications«, »communications«.LUNO FASHION LIMITED oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony dla Ciebie, użytkownika, uwarunkowane akceptacją wszystkich warunków, zasad i ogłoszeń podanych tutaj.

Name

Korzystając z naszej witryny i (lub) kupując coś od nas, angażujesz się w naszą us ługę „ Omówione w dwie strony”; i wyrażasz zgodę na związanie się następującymi warunkami i warunkami (»Omówień8220;«, » Warunkami usług 82221;«, » Omówieństwem « w tym dodatkowymi warunkami i politykami, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnymi przez hiperlink.Niniejsze warunki obsługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, handlowcami i (lub) użytkownikami treści.

Name

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami Usług przed wejściem na naszą stronę internetową lub skorzystaniem z niej.Korzystając z dowolnej części strony lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami Usług.Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług.Jeśli niniejsze Warunki Usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków Usług.

Name

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, podlegają również Warunkom Usług.W każdej chwili na tej stronie można zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków Usług.Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej.Użytkownik jest odpowiedzialny za okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian.Dalsze korzystanie lub dostęp do strony internetowej po ogłoszeniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

Name

Name

SEKCJA 1 - ONLINE PRZECHOWYWANIE TERMS

Name

Przyjmując niniejszy Regulamin, oświadczasz, że jesteś co najmniej w wieku większości w swoim państwie lub prowincji zamieszkania, lub że jesteś w wieku większości w swoim państwie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam swoją zgodę na umożliwienie jakiejkolwiek osobie pozostającej na utrzymaniu korzystania z tej strony.

Name

Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, ani też, w trakcie korzystania z Usług, nie może naruszać prawa w swojej jurysdykcji (w tym prawa autorskie).

Name

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków doprowadzi do natychmiastowego rozwiązania Państwa Usług.

Name

Name

SEKCJA 2- WARUNKI OGÓLNE

Name

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Name

Użytkownik rozumie, że jego treść (w tym informacje o karcie kredytowej) może być przesyłana niezaszyfrowana i obejmuje transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania się do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących.Informacje o karcie kredytowej są zawsze zaszyfrowane podczas transferu przez sieci.

Name

Użytkownik zgadza się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usług lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której us ługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody przez nas.

Name

Kategorie używane w niniejszej umowie są uwzględniane wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają w inny sposób na niniejsze warunki.

Name

Name

SEKCJA 3 - ZAKŁAD, KOMPLETNOŚĆ I CZASNOŚĆ INFORMACJI

Name

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne.Materiał na tej stronie jest dostarczany wyłącznie do ogólnych informacji i nie powinien być używany jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z pierwotnymi, dokładniejszymi, bardziej kompletnymi lub bardziej terminowymi źródłami informacji.Każda zależność od materiału na tej stronie jest na własne ryzyko.

Name

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne.Historyczne informacje, koniecznie, nie są aktualne i jest tylko do odniesienia.Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji treści tej strony w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji jakichkolwiek informacji na naszej stronie.Zgadzasz się, że to twoja odpowiedzialność za monitorowanie zmian na naszej stronie.

Name

Name

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE DO USŁUGI I CEN

Name

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Name

W każdej chwili zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia usługi (lub jej części lub treści) bez uprzedzenia.

Name

Nie ponosimy odpowiedzialności przed Użytkownikiem ani przed żadną stroną trzecią za jakiekolwiek modyfikacje, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usługi.

Name

Name

SEKCJA 5 –PRODUKTY LUB USŁUGI (w stosownych przypadkach)

Name

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej.Produkty te lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką powrotu.

Name

Staraliśmy się możliwie jak najdokładniej pokazać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie.Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.

Name

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji.Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach.Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy.Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia, według własnego uznania.Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie.Wszelkie oferty dotyczące produktów lub usług wykonanych na tej stronie są nieważne, jeżeli jest to zabronione.

Name

Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni Państwa oczekiwania, lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną skorygowane.

Name

Name

SEKCJA 6 - ZAWARTOŚĆ INFORMACJI BILINGOWYCH I RACHUNKOWYCH

Name

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które złożysz u nas.Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie.Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez ten sam rachunek klienta lub na ten sam rachunek, tę samą kartę kredytową lub zlecenia, które korzystają z tego samego rachunku i/lub adresu wysyłki.Jeśli dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować poinformować o tym fakcie, kontaktując się z adresem e-mail i/lub numerem rachunku, podanym w chwili dokonania zamówienia.

Name

Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie.Użytkownik zgadza się na niezwłoczną aktualizację konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numery kart kredytowych i daty ważności, tak abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się z panem w razie potrzeby.

Name

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą polityką powrotu.

Name

Name

SEKCJA 7 - LINKI OSÓB TRZECICH

Name

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne przez naszą usługę mogą zawierać materiały od osób trzecich.

Name

Linki stron trzecich na tej stronie mogą prowadzić do stron trzecich, które nie są z nami powiązane.Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony trzecie, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Name

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści ani innych transakcji związanych z jakimikolwiek stronami trzecimi.Proszę uważnie przeanalizować politykę i praktyki osób trzecich i upewnić się, że je zrozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję.Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów trzecich powinny być kierowane do strony trzeciej.

Name

Name

SEKCJA 8 - UWAGI UŻYTKOWE, FEEDBACK I INNE PRZEDMIOTY

Name

Jeśli na nasz wniosek wyślesz konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy w konkursie) lub bez naszego zapytania, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą pocztową, czy w inny sposób (łącznie, „komentarze”), zgadzasz się, że możemy, w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować,publikować, rozprowadzać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na każdym nośniku wszelkie komentarze, które nam przesyłasz.Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania jakichkolwiek uwag poufnych; 2) do zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek uwagi; lub (3) do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek uwagi.

Name

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usunąć treści, które w naszym wyłącznym uznaniu s ą niezgodne z prawem, obraźliwe, zagrażające, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek ze stron lub te warunki usług.

Name

Użytkownik zgadza się, że uwagi te nie naruszają prawa osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności.Użytkownik ponadto zgadza się, że jego uwagi nie będą zawierały obraźliwych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały żadnego wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub innej powiązanej ze sobą strony internetowej.Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty sam, lub w inny sposób wprowadzić nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy.Użytkownik jest odpowiedzialny wyłącznie za wszelkie komentarze i ich dokładność.Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie komentarze zamieszczone przez Państwa lub stronę trzecią.

Name

Name

SEKCJA 9 - INFORMACJE OSOBOWE

Name

Twoje poddanie się

Darmowa dostawa
Dla zamówień na całym świecie powyżej £200
Specjalny prezent
Podaruj swoim bliskim idealny prezent
Zwrot pieniędzy
W przypadku niezadowolenia z produktu zostanie dokonany zwrot pieniędzy

online sexcam